Start Anmälan Viktig Information Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor

Skriv ut Skicka sidan

ANMÄLAN
Anmälan kan du göra på vår hemsida, direkt online. Du kan också skriva ut vår blankett för anmälan och sända den till oss per post, fax eller genom att scanna den och bifoga i ett mejl. När du gör din anmälan online bekräftar vi inom 24 timmar att vi har mottagit din anmälan.

Delbetalning av kursavgift vid anmälan
Efter det att du har fått vår bekräftelse på att vi mottagit din anmälan betalar du in en liten del av kursavgiften på 800:-. Denna avgift drar vi av från den totala kursavgiften vid din slutbetalning. Detta är ingen extra kostnad. 

Bekräftelse och betalning
Vi sänder en skriftlig bekräftelse med information och faktura. Det vanligaste är att full betalning görs 8 veckor efter att du har gjort din anmälan.  Senaste datum för betalning anges på fakturan. Betalning sker till ALTAs bankgiro- eller plusgirokonto.

I extrema fall då valutakursen har påverkat överenskommet pris märkbart, kan vi vara tvungna att göra en prisjustering.

Finansiering med studiemedel från CSN 
Om du sökt studiemedel hos CSN och inte kan betala kursavgiften 8 veckor efter din anmälan meddelar du oss att du söker studiemedel och måste vänta på utbetalningen från CSN.  

Försäkring
Se över dina försäkringar före avresa. I samarbete med Gouda reseförsäkringar kan vi erbjuda en speciellt anpassad försäkring för utlandsstudier. Vid t ex avbrutna studier på grund av sjukdom kan du få kvarvarande kurskostnader återbetalda. Se gärna vår information om vad som ingår i denna fördelaktiga studerandeförsäkring. Kan beställas för en kurs som är 4 veckor eller längre.

Avbeställning 
Avbeställning måste ske skriftligt och skickas till oss via post eller e-post. Kontakta oss för att vara säker på att avbeställningen har mottagits av oss. Datum för din avbokning är avgörande för hur eventuell återbetalning av kursavgifter sker och i det fall att du inte har hunnit betala kurs och inkvartering är du skyldig att betala avbokningsavgifter enligt nedan.

Avbokar du 30 dagar eller mer före kursstart återbetalas avgiften för kurs och inkvartering med avdrag för vår avbokningsavgift på 800:- samt en eventuell avbokningsavgift hos skolan.  Avbokningsavgift varierar beroende på skola. Hör med oss vilka avbokningsregler som gäller för den skola du är anmäld till.

Avbokar du mellan 30 dagar och 14 dagar före kursstart återbetalas avgiften för kurs och inkvartering med avdrag för vår avbokningsavgift på 1.600:-. samt en eventuell avbokningsavgift hos skolan. 

Avbokar du mellan 13 dagar och den sista vardagen (oftast 3 dagar) före kursstart återbetalas avgiften för kurs och inkvartering med avdrag för vår avbokningsavgift på 2.400:- samt en eventuell avbokningsavgift hos skolan. 

Avbokar du senare än 3 dagar före kursstart har du inte rätt att återfå någon betalning. 

Antalet dagar före kursstarten som du gjort din avbokning, avgör hur stor del av kursavgiften som återbetalas och hur stor din avbokningsavgift är.

Avbruten kurs 
Om du av någon anledning måste avbryta en påbörjad kurs har Alta inte ansvar för återbetalning av avgift för kvarvarande kurs och inkvartering. Ett bra skydd ger en Studerandeförsäkring tex vid sjukdom som kan täcka  kostnader, t ex återbetalning av återstående avgifter för kurs och boende.

Ändring av bokad kurs
Vid ombokning av kurs eller boende vid samma skola är vår avgift 300:-. Vid ändringar efter kursstart gäller skolans egna regler.

Ändring av kurs från skolan
Undantagsvis kan en deltagares nivå inte finnas för gruppundervisning enligt bekräftad bokning. Ersättning sker vanligen i form av individuella lektioner som motsvarar värdet av den betalda gruppkursen.

Nationella och lokala helgdagar
Vid nationella och ibland lokala helgdagar håller skolorna stängt och det sker ingen undervisning. Någon ersättning för förlorade lektioner lämnas inte. I de flesta fall erbjuder skolan någon extra aktivitet eller utflykt, eller du kanske får delta i helgfirandet.

Ansvar
Vi förbehåller oss rätten att kunna göra ändringar i våra uppgifter på hemsida och skriftlig kursinformation. Vi reserverar oss för ändringar utanför vår kontroll vad gäller skolans program för kursinnehåll, fritidsaktiviteter och utflykter eller valutakursförändringar som kan påverka priser som överenskommits med kund.

Om eventuella problem eller klagomål uppstår under kursens gång ska deltagaren kontakta skolans ansvariga personal på plats och framföra problemet. Skolan måste få en möjlighet att ta del av problemet och kunna åtgärda det på bästa möjliga sätt. Alta ska också kontaktas samtidigt för att kunna hjälpa till att lösa ditt problem. Klagomål kan inte åtgärdas efter kursens slut. Fel och problem är oftast inte möjliga att åtgärda efter kursens slut.
Vidare fritar Alta sig ansvar för skada som drabbar kursdeltagare på grund av strejk, naturkatastrof, brand, force majeure eller annan händelse som är orsakad av kursdeltagaren själv.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!