Start Anmälan Viktig Information Kvalitetsbedömda skolor

Kvalitetsbedömda skolor

Skriv ut Skicka sidan

Våra skolor håller hög till högsta kvalitet

De skolor vi samarbetar med och representerar håller hög till högsta kvalitet. De är alla godkända av organisationer, som inspekterar och ser till att skolan motsvarar uppställda kvalitetskrav. De är också medlemmar av organisationer som strävar efter att upprätthålla och utveckla kvaliteten inom de akademiska program, ledning, lärare, undervisning, kursmaterial, inkvarteringar, sociala program för deltagare och faciliteter man erbjuder.

Det är organisationer såsom:


The British Council

är den organisation inom Storbritannien som inspekterar skolor, college och universitet som erbjuder engelska i England. The British Council är Storbritanniens officiella organisation för undervisning och kultur. Inspektioner pågår ständigt av skolor för att bedöma att skolorna motsvarar uppställda kvalitetskrav.

British Council
 

 

English UK
är en medlemsorganisation för godlända skolor, college, universitet och högre utbildningar i Storbritannien. English UK arbetar globalt för att representera olika intresserområden för undervisning i engelska.

English UK

« Till sidans topp
 

EAQUALS
European Association for Quality Language Services, grundades 1991 och är en europeisk sammanslutning av högkvalitativa privata språkskolor. Tillsammans har man skapat ett kvalitetssystem för språkskolor i Europa.

EAQUALS
 

CEELE
Detta certifikat (Calidad en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera) är en symbol och garanti för hög kvalitet på undervisning i spanska.
Inspektion och godkännande genomförs av universitetet i Alcalá, Madrid - la Universidad de Alcalá.

CEELE

« Till sidans topp


INSTITUTO CERVANTES
grundades 1991 i Spanien för att främja det spanska språket och latinamerikansk kultur runt om i världen. Man uppdaterar också metoder för språkinlärning och utfärdar Spaniens officiella språkcertifikat DELE.  Instituto Cervantes har skapat ett nätverk av skolor som etablerat ett kvalitetssystem för att bedöma skolor. Skolor som är godkända av Instituto Cervantes ger en garanti för att följa fastställda villkor och kvalitetskrav inom akademiska, juridiska, administrativa områden och även det som gäller marknadsföring och utrustning.

Instituto Cervantes

FLE - Qualité Francais Langue Étrangère
En officiell kvalitetsutmärkelse, som är framtagen av det franska utbildningsministeriet. Utvärdering och bedömning av undervisning, ledning, servide, administration, lokaler, inkvartering och hjälp till studenter.

FLE 

SOUFFLE
En medlemsorganisation för skolor som arbetar efter uppställda kvalitetskrav och också är inspekterade och bedömda av Fle.


International quality assurance Certificate ISO9001:2000
En internationellt erkänd organisation som mäter och bedömer kvalitet i ledningssystem inom en organisation. Kvalitetskraven är högt ställda och gäller alla delar i verksamheten. Skolor i flera olika länder inspekteras av denna organisation, bl a Italien, England.
 

A.S.I.L.S. Association of language schools of Italian as a foreign language
En medlemsorganisation för språkskolor i Italien som ansluter sig till att följa uppställda kvalitetsregler vad gäller pedagogik och professionellt utförande i alla delar av verksamheten.

Asils
 

NEAS - Australien
Den officiella auktorisationen av språkskolor i Australien. Skolor som är godkända av NEAS Australia genomgår varje år en utvärdering för att följa upp att skolorna motsvarar uppställda kvalitetskrav. Godkända skolor garanterar då bl a professionellt utbildade lärare, uppdaterat material och utrustning, godkända kursprogram, hjälp med inkvartering, aktivitetsprogram.

Neas 

« Till sidans topp