Start Kakor (Cookies)

Kakor (cookies) på Altas webbplats

Skriv ut Skicka sidan
Den här webbplatsen innehåller så kallade kakor (cookies).

Våra kakor och deras användning

På Altas webbplats används så kallade sessionskakor och en "vanlig" kaka. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan den vanliga kakan sparas på din dator en längre tid.

  • Sessionskakan används på webbplatsen för att underlätta navigeringen.
  • Den vanliga kakan används av vårt statistikverktyg så vi kan optimera webbplatsen.

Vad säger lagen?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller kakor,
  • vad dessa kakor används till och
  • hur kakor kan undvikas.


6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation, se första meningen:
Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.