Start Företag Engelska Skolan London

Intensivkurser i Engelska - London

Skriv ut Skicka sidan

Skolan

Intensivkurser i engelska för yrkesverksamma och företag Intensivkurser i engelska i London, England för företag

Belägen i Kensington
Skolan ligger i ett av de bästa områdena centralt i London, i det fashionabla Kensington nära Notting Hill. Här erbjuds du högsta kvalitet på undervisning, engagemang och kompetens från lärare. Kurserna är skapade utifrån deltagarens behov och med praktisk språkträning som ger direkt användbara resultat. De flesta deltagare går en kort och intensiv utbildning, som förutom förbättrade språkfärdigheter ger en personlig utveckling i en internationell miljö. Medelåldern på kursdeltagarna är 36 - 45 år. Några kurser finns också som är lämpliga för dig som är i början av karriären, och här är medelåldern 24-25 år. 

Skolfakta
 • Centralt belägen i Kensington
 • Högsta kvalitet
 • Intensivkurser anpassade till deltagarens behov
 • För vuxna och erfarna yrkesverksamma
 • Mycket kompetenta lärare
 • Medelålder 36 - 45 år
 • Unga yrkesverksamma medelålder 25
 • Praktisk språkträning
 • Egen cafeteria och restaurang LUNCH INGÅR
 • Fritillgång till internet
 • WiFi
 • Genuint engelskt
 • Internationella deltagare

 « Till sidans topp

Språkkurser

Åk på en intensivkurs till London för dig som är yrkesverksamm och behöver engelska i arbetet Intensivkurs i engelska i London

Du kan delta i en liten grupp, eller välja en kombinationskurs av grupp och individuell undervisning eller enbart ta individuella lektioner. 

Kurser att läsa vid skolan

 • Communicating Effectively
 • International Business Communication
 • Combination Courses
 • English for Young Lawyers
 • Young Business English
 • Examenskurser BEC, TOLES, ILEC
 • Englich for the Pucblic Sector
 • English for Human Resources
 • Individual Lessons
 • English for Engineers
 • Communication Skills for Bankers
 • Legal English: Commercial Lawyers
 • Legal English: Public Sector Lawyers
 • Lecturing Skills in English

Intensivkurser i engelska för yrkesverksamma 

Antal deltagare: max 6 eller 8/grupp
Nivåer: Nybörjare till Avancerad
Lektionstid: 60 minuter

 
Communicating Effectively in English

Denna kurs är lämplig för yrkesverksamma som behöver utveckla språket i arbetet och socialt, men som inte använder språket i kommersiellt sammanhang. Typiska deltagare är t ex ingenjörer, arkitekter, läkare, journalister, it-specialister, administratörer, akademiker, PR, tjänstemän inom den offentliga sektorn, militär och polis. Du utvecklar praktiska språkfärdigheter i möten, presentationer och allmänna kommunikationsfärdigheter.

Du ökar självförtroendet att använda engelska i olika arbetssituationer. Max 8 deltagare. Min.ålder 23 år. Medelålder 39 år. Man kan välja att gå hela kursen med totalt 25 tim/v, kl 0900-1600.
Eller också att endast gå på förmiddagarna, 15 tim/v, kl 0900-1235.
Kursen går att välja som en kombination av grupp på förmiddagarna med individuell undervisning på eftermiddagarna för att få anpassning till dina egna behov, se Combination Courses nedan.

KurslängdAntal lektionerSpråknivåerKursstart
1 -  6 veckor 15 tim förmiddagar el.
25 tim heltid
A2 - C1
Se nivåskala
Varje måndag


International Business Communication
Denna kurs är lämplig för erfarna chefer och yrkesverksamma i ledande roller, som behöver förbättra språket i ett kommersiellt sammanhang. En aktiv träning med hörförståelse, ordförråd, repetition av grammatik vid behov, för att bygga upp självförtroende, flyt och exakthet i språket. Du förbättrar kommande möten, presentationer och förhandlingar. Max 6 deltagare. kl 0900-1700.
Min.ålder 25 år. Medelålder 40 år. OBS Kursen på förmiddagar kan kombineras, se nedan.

KurslängdAntal lektionerSpråknivåerKursstart
1 - 6 veckor 30 per vecka B1 - C1
Se nivåskala
Varje måndag


Combination Courses - grupp + individuellt av ovannämnda kurser

Du kan välja någon av gruppkurserna ovan på förmiddagarna + att ta individuella lektioner på eftermiddagarna, vanligtvis 3 timmar per eftermiddag där du fokuserar på dina egna behov av förbättringar.

KurslängdAntal lektionerSpråknivåerKursstart
1 - 6 veckor 15 tim i grupp +
15 tim individuellt
Enl. respektive gruppkurs ovan Varje måndag


English for Human Resources - 1 vecka
Denna kurs förser dig som arbetar inom HR-området med de färdigheter i engelska som du behöver i olika situationer och som ökar din säkerhet att använda språket både i formella som mer informella sociala situationer. Det kan vara intervjuer, möten, telefonsamtal,  bedömningar, och svåra situationer. Max 6 deltagare per grupp. Minimiålder 25 år. Medelålder: 40 år.

KurslängdAntal lektionerSpråknivåer
1 vecka 30 tim per vecka
09.00 - 17.00
 B1 - C2


Communication Skills for Bankers - 1 vecka
Avsedd för dig inom bank- och finanssektorn som arbetar internationellt. Fokus på kommunikation i möten, presentationer och förhandlingar. Mycket erfarna lärare med erfarenhet att arbeta inom branschen. Max 6 deltagare per grupp. Minimiålder 25 år. Medelålder: 40 år.

KurslängdAntal lektionerSpråknivåer
1 vecka 30 tim per vecka
09.00 - 17.00
 B1 - C2

 
English for the Public Sector - 1 vecka
Fokus är att leda och att delta i internationella möten samt att genomföra bilaterala eller multilaterala förhandlingar med större säkerhet. Du kommer också att öka säkerheten med att läsa officiella texter, hålla tal, och samarbeta med stora organisationer som EU, UN,  NATO, eller WTO.  Mycket erfarna lärare med erfarenhet att arbeta inom branschen. Max 6 deltagare per grupp. Minimiålder 25 år. Medelålder: 40 år.

KurslängdAntal lektionerSpråknivåer
1 vecka 30 tim per vecka
09.00 - 17.00
 B1 - C2

 
Legal English - Commercial Lawyers - 1 vecka
Avsedd för dig som är erfaren att använda specialiserat juridiskt språk, då kursen fokuserar på juridiska ämnen och fallstudier. Du kommer att utveckla språket i förhandlingar, kontraktskrivande och i en rättegång. Praktiserande jurister/advokater kommer och besöker lektionerna för att ge "up to date input". Max 6 deltagare per grupp. Minimiålder 25 år. Medelålder: 40 år.

KurslängdAntal lektionerSpråknivåer
Från 1 vecka 30 tim per vecka
09.00 - 17.00
B2 - C2


Legal English - Public Sector Lawyers - 1 vecka

Avsedd för dig som arbetar inom offentlig förvaltning. Här ökar du säkerheten att bli mer effektiv i internationella möten och förhandlingar. Ämnen under kursen inkluderar EU institutioner, lagstiftande procedurer, arbetslagar, administrativa lagar. Mycket erfarna lärare med erfarenhet att arbeta inom branschen. Max 6 deltagare per grupp. Minimiålder 25 år. Medelålder: 40 år.

KurslängdAntal lektionerSpråknivåer
1 vecka 30 tim per vecka
09.00 - 17.00
B2 - C2

 
Lecturing Skills in English - 1 vecka  
Avsedd för lärare inom universitet och utbildare som använder engelska som sitt undervisningsspråk. Fokus på språket som används för att strukturera och att ge effektiva lektioner, och frågor som berör internationella studenter när de ska anpassa sig till utbildningsmiljlön i västvärlden. Tillfällen att praktisera och att ge mini-lektioner och att leda seminarier. Max 8 deltagare per grupp. Minimiålder 25 år. 

KurslängdAntal lektioner Språknivåer
Från 1 vecka 30 tim per vecka
09.00 - 17.00
B2-C2 


Individuella lektioner
Med individuella lektioner når du snabbast resultat inom en kort tid.  Här fokuserar du på det som du behöver förbättra i språket . 60 minuter per lektion.

KurslängdAntal lektionerKursstart
Från 1 vecka 15, 20, 30 tim per vecka Varje måndagLegal English - Young Lawyers  20-30
Kursen är avsedd för dig som är i början av din yrkeskarriär. Du kan ha påbörjat ditt arbete och har några  års yrkeserfarenhet eller också är du i slutet av dina studier och förbereder dig för att använda engelska i ditt arbete. Kursen ger dig färdigheter i olika kommunikationsstrategier, att delta i möten, förhandlingar. Den inkluderar även rättsfall och vokabulär inom "civil law" , "EC law" och "criminal law".

Lärarna är specialister och har kompetens inom detta område och en viktig del i kursen är de delar av kursen som leds av praktiserande jurister och man gör också besök till "legal London". Max 10 deltagare i gruppen. Ålder: 20-30. Medelålder 25. Kl 0930-1600.
Rekommenderade startdatum är varannan vecka, men varje måndag är möjlig.
Extra tillval: 1 vecka förberedelse att ta Test of Legal English Skills (TOLES). Test på fredagen. 

KurslängdAntal lektionerSpråknivåer
3  veckor
(tillval +1 vecka för TOLES preparation)
24 tim per vecka
09.30 - 16.00
B1+ - C1
Se nivåskalaIntensivkurser i engelska för yrkesverksammaYoung Business English 20-30

Kursen är avsedd för dig som är i början av din yrkeskarriär. Du kan ha påbörjat ditt arbete och har några års yrkeserfarenhet eller också är du i slutet av dina studier och förbereder dig för att använda engelska i ditt arbete. Kursen ger dig färdigheter för att kunna delta i möten, ge presentationer och delta i förhandlingar såväl som att kommunicera på engelska i mindre formella affärssammanhang som i socialt umgänge.

Du utvecklar även förmågan att läsa och lyssna och förstå samt att skriva, bl a rapporter och e-post. Du kan förvänta dig att utöka ditt aktiva ordförråd att använda i arbetssammanhang. Max 10 deltagare i gruppen.
Ålder: 20-30. Medelålder 25. Kl 0930-1600.
Rekommenderade startdatum är varannan vecka, men varje måndag är möjlig. 

KurslängdAntal lektionerSpråknivåerKursstart
1 - 8  veckor 24 tim per vecka
09.30 - 16.00
B1 - C1
Se nivåskala
Varje måndag


Examens kurser - BEC, TOLES, ILEC
Examensförberedande kurser som är lämpliga för dig som är i början av din yrkeskarriär. Ålder 20-30.
BEC = The Cambridge Business English Examination. En intensiv kurs på 4 veckor, välj nivå Vantage eller Higher.
TOLES = Test of Legal English Skills med en praktisk juridisk inriktning, med fokus på läsa och skriva. Den är internationellt godkänd. Förberedande kurs 1-2 veckor.
ILEC = International Legal English Certificate med en stark akademisk juridisk fokus och innehåller läsa, skriva, lyssna och tala. Den är godkänd av ett flertal juridiska organisationer.

KurslängdAntal lektioner Språknivåer
BEC 4 veckor


TOLES 1-2 veckor

ILEC 3 veckor 
24 tim per vecka
09.30 - 16.00

24 tim per vecka
09.30 - 16.00
24 tim per vecka

09.30 - 16.00
 
B1+ - C2 


« Till sidans topp


Inkvartering

Intensivkurser i engelska Åk till London och gå en effektiv intensivkurs i engelska 

Familjinkvartering, hotell, lägenhet eller executive residens
Familjeinkvartering kan finnas i skolans närhet i zon 2, antingen med en kort resa eller också på gångavstånd. Det är ett prisvärt alternativ där du får möjlighet att praktisera språket och ta del av brittisk kultur i hemmet. Familjeinkvarteringen finns i olika standard. Om du föredrar andra former av boende, kan du boka hotell, lägenhet, executive residens eller lägenhetshotell. Från 2014 finns även möjlighet att boka rum/studio  på ett residens i området. Vi kan ge dig mer information.

« Till sidans topp

Fritid och Aktiviteter

Effektiva intensivkurser i engelska i London Kurser i engelska för företag och yrkesverksamma, effektiva intensivkurser i engelska 

Kurserna är intensiva - då är det viktigt att du också kopplar av och tar del av vad London har att erbjuda. Det är en möjlighet att lära känna övriga deltagare på kursen och praktisera engelskan. Under veckan erbjuds ett flertal aktiviteter såsom besök vid några engelska pubar, "walking tours", besök på konstgallerier och museum. Under helgen finns också möjlighet att besöka platser utanför London.

Exempel på aktiviteter
 • Pub Evening
 • National Gallery
 • British Museum 
 • Musical: tex Phantom of the Opera
 • Biokväll
 • Jack the Ripper Walk
 • Båttur på Thames
 • V & A Museum, Tate Modern


« Till sidans topp

Priser

Kontakta oss för aktuella priser för de kurser du är intresserad av.

Språkkurser

KURSTYPKURSLÄNGDPRIS 2017
Communicating Effectively
25 timmar per vecka
1 vecka
2 veckor
Communicating Effectively
15 timmar per vecka (förmiddagar)
1 vecka
2 veckor
 "Combination Course" av
Communicating Effectively
15 timmar i grupp+ 15 tim individuellt/vecka
1 vecka
International Business Communication
30 timmar/vecka
1 vecka
2 veckor
 "Combination Course" av
International Business Communication
15 timmar + 15 tim individuellt
1 vecka
Legal English - Young Lawyers English
Sommartillägg: 30 juni - 22 augusti
TOELS - Test of Legal English Skills
3 veckor
per vecka
examensavgift
 Young Business English
Sommartillägg: 30 juni - 22 augusti 
per vecka
per vecka 
English for Human Resources 1 vecka
Communications skills for Bankers 1 vecka
English for the Public Sector
Legal English - Commercial Lawyers
Legal English - Public Sector Lawyers
Lecturing Skills in English
Examenskurser  BEC  4 veckor
examensavgift
TOELS - Test of Legal English Skills

1 vecka
2 veckor 
examensavgift
per vecka 
ILEC

3 veckor
examensavgift 
per vecka 


Övriga tillägg


Inkvartering

Inkvartering
Värdfamilj, enkelrum, frukost, + 3 middagar
Värdfamilj, enkelrum, frukost + 3 middagar + eget badrum
Värdfamilj, enkelrum, frukost + någon middag
Värdfamilj, enkelrum, frukost + någon middag + eget badrum
Lägenhetshotell, för en person, från
Privat lägenhet, vardagsrum och ett sovrum, från
Bokningsavgift för inkvartering
Hotell och residens på förfrågan

Du är välkommen kontakta oss för alla dina frågor och funderingar!

« Till sidans topp