Start Företag Franska

Intensivkurser i Franska

Skriv ut Skicka sidan

Intensivkurser i franska för yrkesverksamma Studera franska i Provence

Vilken intensivkurs i franska motsvarar mina behov?

Om du behöver utveckla din språkfärdighet inför ett nytt uppdrag i ditt nuvarande arbete eller inför kommande arbetsuppgifter kan vi hjälpa dig att hitta en utbildning, vare sig du är nybörjare i språket eller på en mer avancerad nivå. Oavsett om du är i början av din yrkeskarriär eller i hetluften i en ledningsfunktion inom näringsliv, kommun, förvaltning, organisation (t ex EU) eller egen företagare finns det lämpliga lösningar.

Effektiva utbildningar
Korta och intensiva utbildningar är den vanligaste kursformen. Du kan få en snabb repetition av grunderna i språket eller träna upp självförtroendet att hantera vanliga situationer i ditt arbete såsom möten, diskussioner och förhandlingar. En målinriktad och praktisk språk- och kommunikationsträning som anpassas till dina behov av förbättring. Du kan också få en professionell coach för att finslipa ett muntligt föredrag eller förhandling.

Välj lämplig kurstyp
Individuell undervisning
här anpassas innehållet i undervisningen helt efter dina egna behov av förbättringar, språklig nivå,  inriktning och utbildningstakt. Du kan ha total fokus på att nå dina mål.
Kurser från 1 vecka.

Mini- grupp
max ca 4-6 deltagare, innehåll med ord och uttryck vanliga för de flesta arbetssituationer; i diskussioner, möten, telefonsamtal, presentationer. Kurser från 1-3 veckor.

Kombinerad kurs
delta i en mini-grupp halva tiden + individuell undervisning andra halvan.  Här drar man fördelen av att kommunicera med andra i gruppträningen + att fokusera på egna specifika behov i den individuella träningen.
 

Intensivkurser i franska

Här nedan finns en sammanställning av ett antal kurser vi erbjuder vid skolor i Frankrike. Beskrivningar med mer detaljer finner du vid länken till respektive kurs. 

Kurser i franska
Franska i mini-grupp
En allmän kurs i franska för den som vill lära sig alla delar av språket och framförallt vill förbättra hörförståelse och muntlig uttrycksförmåga samt öka självförtroendet att använda språket aktivt. 
15 tim = 20 lektioner per vecka.
Franska i minigrupp - intensiv
En alllmän kurs i franska avsedd för högt motiverade deltagare som vill förbättra hörförståelse och muntlig uttrycksförmåga samt öka självförtroendet att använda språket aktivt.
30 timmar = 40 lektioner per vecka.
Kombinera minigrupp + individuellt, 15 + 5 eller 10
Kombinera 15 timmar på morgonen med 5 eller 10 individuella lektioner.
Affärsfranska i minigrupp - intensiv
21 timmar i minigrupp + 4 timmar individuela lektioner. Kursen innehåller olika former av kommunikation; emails, telefon, möten, introducera ett företag, tala inför andra, skriftligt språk. Utveckla vokabulär för arbetet inom ekonomi, bank, försäljning, marknadsföring, finans, ledning, HR,
Individuella lektioner 
För dig som behöver en mycket intensiv språkträning med stort fokus på dina egna mål och du bestämmer takten själv. Här kan du förbättra både allmänna kunskaper och de speciella behov av förbättring du har i ditt arbete. Lämligt för alla språknivåer. Du gör en behovsanalys vid kursens början för att bestämma mål och innehåll i utbildningen

Residential courses
Vi rekommenderar kurser som genomförs vid kursinternat, i en förstklassig miljö perfekt för total fokus på språkträningen.
Intensivkurser i franska som genomförs vid kursinternat
Total immersion - Minigrupp och individuellt
Kurser avsedda för den som vill nå maximalt resultat på kortast möjliga tid.
Den grundläggande metoden är en effektiv dialog, en kontinuerlig kommunikation mellan läraren och den som lär sig språket. Kommunikation i stället för grammatik. 
Varje dag består av 9 inlärningsmoment, lektioner och självstudie-aktiviteter. Varje kväll kompletteras inlärningsprogrammet av sociala och kulturella aktiviteter tillsammans med lärarna. 
Total immersion med språkträning som pågår morgon, middag,kväll.