Start Försäkringar

Försäkringar

Skriv ut Skicka sidan

Försäkring
Det är viktigt att du har en giltig reseförsäkring. Kontrollera först vad din hemförsäkring täcker när det gäller boende och studier utomlands. Ska du gå en språkkurs eller vistas borta längre än 45 dagar bör du ha en försäkring som täcker oförutsedda händelser.

Språkreseförsäkring eller Studera utomlands försäkring
Vi erbjuder heltäckande studerandeförsäkringar så att du kan känna dig trygg om något oförutsett skulle inträffa under kursens gång. Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkringar som har  försäkringar med ett komplett skydd för utlandsstudier, från en till tolv månader. Den ger skydd för t ex läkarvård, hemtransport, kursavgifter.  Se språkreseförsäkringen som passar för dig som studerar från 1 vecka till 14 veckor och studera utomlands försäkringen som passar för studier från 15 veckor och upp till 1 år.

Eu-kort från försäkringskassan
Glöm inte att ta med dig det europeiska försäkringskortet när du reser inom EU/EES där du har rätt till nödvändig sjukvård. Du beställer EU-kortet från Försäkringskassan.


Språkreseförsäkring

Denna försäkring passar för dig som ska studera från 1 vecka (obs! försäkringen tecknas från 4 veckor) till 14 veckor, ska du studera längre än 14 veckor se nedan försäkring studera utomlands.

Du kanske har råd att förlora din mobiltelefon eller kamera men har du råd att… 

 • Betala kostnaderna om ditt studentrum får brand och rökskador för att du råkade slå ned ett brinnande ljus så att mattan i rummet fattade eld?
 • Bli stämd av en rik amerikansk turist för att du råkade cykla på honom på vägen till skolan eller stranden?
 • Få en saftig sjukhusräkning efter att ha hamnat på sjukhus?
 • Bli hämtad med ambulanshelikopter om du bryter benet på vandring i Alperna?

Altas Studerandeförsäkring täcker allt detta och mycket mer, så att du slipper lida ekonomiskt. Försäkringen är speciellt framtagen för dig som student på Altas kurser i samarbete med Gouda Reseförsäkringar, som är specialiserade på resor och utlandsstudier. Altas försäkring är komplett och innehåller alla delar som är viktiga vid din utlandsvistelse. Du kan få studiemedel från CSN för din Studerandeförsäkring.

                                 130:-/vecka i Europa, 200:-/vecka utanför Europa 
                                                            Ingen självrisk 
                                                      24-timmars service
                                           Payment-on-the-spot - Hjälp på plats 


Varför bör du teckna en studerandeförsäkring?
Det är viktigt att du tecknar en försäkring som gör det möjligt att få till exempel läkarvård eller hemtransport om olyckan skulle vara framme, utan att du själv behöver stå för kostnaderna.

Jämför gärna ALTAs Studerandeförsäkring med andra alternativ – det är viktigt att försäkringen du tecknar innehåller ett skydd för alla viktiga delar såsom utbildningsavgifter (ersättning av kursavgifter om du måste avbryta studierna), de fritidsaktiviteter du har tänkt ägna dig åt, graviditetsskydd och den service du får om något händer – därefter kan du även jämföra pris och självrisker.

ISIS (International Student Insurance Service)
Genom ISIS-Assistance som ingår i försäkringen får du hjälp när som helst på dygnet, var som helst i världen, om olyckan skulle vara framme.

Exempel på hjälp du får genom ISIS-Assistance:

 • All kontakt med sjukhus.
 • Garanterar ersättning och betalning för sjukvårdsbehandling och sjukhusbesök samt övriga utgifter som rör sjukvård.
 • Övervakar behandling (för att du ska få rätt sådan).
 • Kommunikation med dig, din familj, försäkringsgivaren och ambassader.
 • Organiserar återtransport till hemlandet.

Payment-on-the-spot
Du får tillgång till ett unikt globalt nätverk av servicekontor, över 70 kontor i mer än 40 länder. Där kan du få ersättning direkt. På så sätt skall du inte behöva använda din reskassa och ligga ute med pengar tills du återvänt hem, i händelse av akuta oförutsedda händelser.. Payment-on-the-spot ger trygghet.

Vad täcker försäkringen?
ALTAs försäkring är komplett och innehåller alla delar som är viktiga vid din utlandsvistelse.

 • Läkekostnader, sjuk- och tandvårdskostnader
 • Hemtransport på grund av sjukdom eller olycksfall
 • Nära anhörigs resa till dig om du blir svårt sjuk
 • Merkostnader för ändrat boende, på grund av sjukdom eller olycksfallsskada
 • Hemtransport om nära anhörig blir allvarligt sjuk, skadad eller avlider
 • Invaliditets- och dödsfallsersättning på grund av olycksfall
 • Ansvarsskydd – om du skulle orsaka en skada på annan person eller egendom
 • Rättsskydd – om du skulle hamna i en rättsprocess
 • Överfallsskydd
 • Avbeställningsskydd
 • Återbetalning av utbildningskostnader
 • Graviditetskontroll och förlossning
 • Egendomsskydd

Hur tecknar du Altas studerandeförsäkring?
Du kan beställa studerandeförsäkringen samtidigt som du anmäler dig till kursen. Du får sedan faktura på beloppet, som betalas samtidigt som kursavgiften. Om du beställer försäkringen efter din anmälan till kursen och strax före din avresa kan du betala in beloppet direkt till vårt postgirokonto 18 33 52-4. Vid betalningen meddelar du följande samt sänder ett email till oss med samma information:

 • Ditt namn, adress, telefon, studieland
 • Ditt personnummer.
 • Tiden för försäkringens giltighet, start- och slutdatum.

Observera att försäkringen måste vara betald minst 3 vardagar före kursstart.

« Till sidans topp

Priser - Språkreseförsäkring

För studier i Europa kostar försäkringen 130:- per vecka. Den kortaste perioden man kan teckna försäkringen på är 4 veckor. Studerar du utanför Europa, i övriga världen, är priset 200:- per vecka. Här nedan kan du se vad priset är för exempel på olika antal veckor.

Pris - Antal veckor468101213141620
I Europa 520 780 1040 1300 1560 1690 1820 2080 2600
Övriga världen 800 1200 1600 2000 2400 2600 2800 3200 4000

Kontakta oss direkt om du har några frågor om försäkringen. E-post:  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den   
 

Språkreseförsäkringens omfattning

Allmänt om vad försäkringen för...

Vem?
Försäkringen gäller för dig som läser vid utländskt universitet, högskola eller språkskola.
Barn/make/sambo
Medföljande sambo, make och/eller barn kan teckna försäkringen.

När?
Försäkringen kan tecknas för minst 4 veckor och börjar gälla från och med utresedagen, men tidigast 30 dagar före kursstart, förutsatt att du tecknar försäkringen före avresan.

Var?
Försäkringen gäller i studielandet samt under resa till och från studielandet. Dessutom gäller försäkringen under kortare resor till tredje land under längst 14 dagar (inom försäkringsperioden).

Läke-, sjuk- och tandvårdskostnader
Skulle du drabbas av en akut sjukdom eller olycka kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för sjukhus-, tand- och läkarvård.

Graviditetskontroll och förlossning
Gäller ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader som uppstår under försäkringsperioden. Graviditeten skall ha inträffat eftertecknandet av försäkringen.

Resor för vård och behandling
Gäller ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för resor i samband med läkarbesök och behandling.

Hemtransport
Om du skulle bli svårt skadad eller avlida, ersätter försäkringen de kostnader du (eller dina anhöriga) annars måste betala för hemtransport.

Ändrat boende
Om olycksfallet eller sjukdomen medför att du måste ändra boende eller förlänga restiden betalar försäkringen merkostnader för kost och logi (max 60 dagar).

Om nära anhörig blir livshotande sjuk, skadad eller avlider
Om du tvingas avbryta vistelsen i utlandet på grund av att nära anhörig i Sverige blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller avlider, får du ersättning för skäliga merkostnader för tur och returresa till Sverige.

Invaliditets- och dödsfallsersättning på grund av olycksfall
Vid medicinsk eller ekonomisk invaliditet gäller maxersättning 370 000 kronor. Vid dödsfall är maxersättning 18 500 kronor. Ersättning för hjälpmedel och andra medicinska åtgärder vid invaliditet kan du få upp till max 37 000 kronor.

Ansvarsskydd
För person- eller sakskada som du orsakat kan du få maxersättning 7 000 000 kronor.

Rättsskydd
Du kan även få ersättning för advokat- och rätttegångskostnader upp till max 200 000 kronor.

Överfallsskydd
Om du blir misshandlad eller råkar ut för annat uppsåtligt fysiskt våld är maxersättningen 500 000 kronor.

Återbetalning av utbildningskostnader
Om du måste avbryta dina studier på grund av olika orsaker kan du få återbetalning av utbildningskostnader upp till max 20 000 kronor per termin.

Äventyrliga aktiviteter och sporter
Försäkringarna gäller för de flesta sportaktiviteter.

Självrisker
Försäkringen gäller helt utan självrisk.

Bagage/prylar/lösöre
Ett försäkringsbelopp för dina prylar på 25 000 kronor

 • Varav stöldbegärlig egendom utgör max 20 000 kronor
 • Varav värdehandlingar utgör max 20 000 kronor
 • Varav pengar utgör max 3 000 kronor

Försäkringen gäller även för lösegendom som du hyrt eller lånat och som huvudsakligen är avsett för personligt bruk och som du inte kan få ersättning för från annan försäkring eller avtal. Försäkringen gäller för skada på din lösegendom som är orsakad av plötslig och oförutsedd händelse under förutsättning att du iakttagit tillbörlig aktsamhet och omsorg.

Aktsamhetskraven måste vara uppfyllda för att ersättningen inte skall reduceras eller i vissa fall utebli.

De fullständiga villkoren
Detta är endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. För fullständig information om villkoren kan du läsa vidare här.


Studera utomlands försäkring

Denna försäkring passar dig som ska studera en längre period.

Prisexempel6 månader
I Europa 2960:                                              
Övriga världen, exkl USA 4800:-
"  inkl USA 5168:-


Fullständiga villkoren
Här kan ladda ner de fullständiga villkoren gällande studera utomlands försäkringen.


Vid missnöje
Om du inte är nöjd med hur en skada reglerats gör du bäst i att först kontakta Gouda Reseförsäkringar. Det kan föreligga ett missförstånd som lätt kan avhjälpas. Föreligger fortfarande missnöje kan du kontakta vår kundombudsman: ISIS kundombudsman, Wollmar Yxkullsg. 16, 118 50 Stockholm.

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.
Telefon: 08-429 05 00. Prövningen är kostnadsfri.

Du kan även få råd i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå, 115 87 Stockholm. Telefon: 08-22 58 00. 

« Till sidans topp