Betalning - Designutbildning

Skriv ut Skicka sidan

Designutbildningar Utomlands

Hur går betalningen till?
Kursavgiften för ditt första år betalas till ALTA. Hela kursavgiften ska enligt IED helst vara betald innan kursstart. Söker du studiemedel från CSN och inte har möjlighet att göra hela betalningen direkt, sker betalningen terminsvis efter utbetalning från CSN.

Kurspriset finner du vid respektive utbildning.

Inskrivningsavgift
För att du ska betraktas som helt anmäld betalar du en deposition på kursavgiften, denna summa dras sedan av på resterande belopp. Denna summa ska helst betalas direkt vid anmälningstillfället. Har du inte möjlighet att betala denna inskrivningsavgift innan studiemedelt från CSN betalas ut kan det accepteras, men du betraktas då inte som helt anmäld.

När du anmäler dig via ALTA gäller en lägre inskrivningsavgift:

  • Inskrivningsavgift vid 3 åriga utbildningen: 1.200 Euro
  • Inskrivningsavgift vid 1 åriga utbildningen: 1.500 Euro

Utbetalning från CSN
Utbetalningen av studiemedlet sker i 2 delar, terminvis. Första betalningen från CSN sker ca 3 veckor innan kursstart, andra delen betalas i början av mars (för 3 åriga utbildningen). Utbetalningen sker 21 veckor + 21 veckor (för 42 veckor), där emellan måste en studieförsäkran lämnas in för att intyga att man ska fortsätta utbildningen. Utbetalning för 34 veckor sker 15 veckor
+ 19 veckor.

Även för 1 årigautbildningen sker betalningen terminsvis

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar!