Start Högre Utbildning West London College Business & marketing & Finance

Business & Marketing & Finance - 3 årig Utbildning

Skriv ut Skicka sidan

Samarbetar med Heriot-Watt University i
Edinburgh
West London College har erbjudit utbildningar inom Business Administration sedan 1970-talet och har utvecklat nedanstående program i samarbete med det välkända universitetet Heriot-Watt University i Edinburgh. All undervisning sker i London, men som student är du registrerad i Edinburgh och har tillgång till dess faciliteter, vid tillfälle, som t ex avslutningsceremonin för att få sin Bachelor´s Degree eller Master.

Intagningssystem
WLC har ett flexibelt intagningssystem anpassat att anta studenter på olika nivåer. Med godkända slutbetyg från gymnasiet kan du bli antagen direkt till de intensiva 2- och 3-års programmen.
De förberedande Diplom-kursen ger inträde från grundskole- och gymnasienivå om du saknar några godkända ämnen i slutbetyget från gymnasiet kan du också förbereda dig med en Diplom-kurs. Med godkända resultat kan man sedan gå vidare in i programmen inom Business Administration eller Business & Finance.

Kurser 

 • Pre BA: Diploma in Business Administration (förberedande för BA-kurserna, 6 eller 12 månader)
 • BA in Business Administration  (2 år)
 • BA in Business & Finance  (2 år)

 • Pre MBA: Diploma in Business Studies (förberedande för MBA-kurserna, 6 månader)
 • MBA in Business Administration  (18 mån)
 • MBA in Marketing  (18 mån)
 • MBA in Financial Management  (18 mån)
 

Pre BA: Diploma in Business Administration


Förberedande för BA-kurserna
Är en grundläggande kurs för den som inte har Plugga business i London, Studera Utomlands med Altatillräckliga kvalifikationer för att komma in direkt på den 2-åriga Bachelor's Degree i Business Administration. Kursinnehållet är framtaget i samarbete med Heriot-Watt University i Edinburgh, som ansvarar för den två-åriga intensiva BA-utbildningen inom Business Administration. Den ger grunderna för att klara av de fortsatta studierna. 

Kursöversikt
Den grundläggande Diplom-utbildningen är uppdelad på två nivåer. som genomförs under två terminer. De flesta eleverna går hela kursen på 12 månader och kan sedan fortsätta med den 2-åriga BA-utbildningen inom Business Administration. Man läser motsvarande A-levels i den engelska skolan. Om man efter den första perioden av 6 månader klarar examinationen i de 5 ämnen med 60% godkända resultat kan man gå över direkt  till den 2 åriga intensiva BA-utbildningen inom Business Administration.

Inträdeskrav
Slutbetyg från grundskola med godkända betyg. Kunskaper i engelska på nivå B1 eller IELTS 5,5.

Kursinnehåll

Period 1 (Nivå 1) 
 • Engelska
 • Mathematics for Business
 • Business Organisaion
 • Business Environment
 • Study Skills

Period 2 (Nivå 2)
 • Introcution to Economics
 • Introductions to Accounts
 • Introductions to Finance
 • Introductions to Management
 • Study Skills
UtbildningKurslängdKursstartKursprisKursspråk
Diploma in Business Administration 6 mån. Period 1
alternativt
12 mån Period 1+2
6 februari 2013
31 juli 2013
2 oktober 2013
£5.940 
= ca 64.000:- 
per år
Engelska   


BA in Business Administration 

Kursen är en intensiv 2-års utbildning som ger en ordentlig grund inom Business Administration från ett högt rankat universitet och ger möjlighet att fortsätta med MBA programmen. Viktigt är att känna till att de tre första terminerna har samma innehåll som programmet BA in Business & Finance. Det ger möjlighet att byta inriktning om man vill det under kursens första terminer.

Inträdeskrav
Slutbetyg från Gymnasium med godkända betyg. Eller Diplomakursen ovan. Eller Advanced Diploma nedan kan ge antagning direkt till 2:a året. Engelska nivå B2 eller IELTS 6.0.

Kursinnehåll 

Termin 1
 • Accounting  & Economics
 • Management Läs till en BA i London, studera utomlands, plugga Business i London

Termin 2
 • Human Resources Management
 • Finance & marketing    

Termin 3
 • Quantitative Mangement
 • Finance Theory & Markets
 • Operations Management

Termin 4
 • Srategic Management
 • Intermediate Accounting
 • Marketing Perspectives
 
UtbildningKurslängdKursstartKursprisKursspråk
BA in Business Administration 2 år 29 janari 2013
30 juli 2013
£5.940
= ca 64.000:-
Engelska   


BA in Business & Finance

Kursen är en intensiv 2-års utbildning som ger en ordentlig grund såsom i kursen ovan från ett högt rankat universitet och ger möjlighet att fortsätta med MBA programmen. Skillnaden är att sista året ägnas åt finansområdet. Lämpligt för dig som vill arbeta inom bank, kapital- eller finansservice. Viktigt är att känna till att de tre första terminerna har samma innehåll som programmet BA in Business Administration. Det ger möjlighet att byta inriktning om man vill det under kursens första terminer. 

Inträdeskrav
Slutbetyg från Gymnasium med godkända betyg. Eller Diplomakursen ovan. Eller Advanced Diploma nedan kan ge antagning direkt till 2:a året. Engelska nivå B2 eller IELTS 6.0.

Kursinnehåll

Termin 1
 • Accounting  & Economics BA in Businnes & Finance, Studera i London, plugga utomlands med Alta
 • Management

Termin 2
 • Human Resources Management
 • Finance & marketing    

Termin 3
 • Quantitative Methods
 • Finance Theory & Markets
 • Operations Management

Termin 4
 • Srategic Management
 • Corporate Finance
 • Securities Markets
UtbildningKurslängdKursstartKursprisKursspråk
BA in Business & Finance 2 år 29 janari 2013
30 juli 2013 
£5.940
= ca 64.000:- 
Engelska   


Pre MBA: Diploma in Business Studies

Är en grundläggande kurs för den som har en annan universitetsutbildning men inte inom ekonomiområdet. Här får du nödvändiga grunder för fortsatta ekonomistudier för att bli antagen till en MBA . Kursinnehållet är framtaget i samarbete med Heriot-Watt University i Edinburgh.

Inträdeskrav
En avslutad universitetsutbildning inom ett annat ämne. Engelska nivå B2 eller IELTS 6.0.

Kursinnehåll
 

 • Corporate Strategy & Planning
 • Managing in Organisations
 • International Business (Case Study)
 • Strategic Marketing Management
 • Strategic Human Resource Management
 • Corporate Finance
UtbildningKurslängdKursstartKurspris
Advanced Diploma in Business Administration 6 månader 6 februari 2013
31 juli 2013
£2.970
= ca 32.000:-
(£1.000 överförs till MBA kursen) 


MBA in Business Administration

Utbildningen är indelad i tre nivåer, varje nivå består av 6 månader. Man gör examinationerna vid separata tillfällen och får vid varje tillfälle ett Certificate of Achievement och de två första nivåerna ger  ett Post Graduate Certificate  respektive Diploma medan den tredje nivån ger en Master´s Degree.

Inträdeskrav
Avslutad universitetsexamen inom ekonomiområdet. Eller Advanced Diploma ovan kan ge antagning direkt till 2:a året. Engelska nivå B2 eller IELTS 6.0.

KursinnehållStuder utomlands, högre utbildningar i London, plugga till en BA i London

Termin 1
 • Organisastional Behaviour
 • Economics
 • Negotiation

Termin 2
 • Project Management
 • Accounting
 • Consumer Behaviour

Termin 3

 • Marketing
 • Finance
 • Strategic Planning
UtbildningKurslängdKursstartKurspris
MBA in Busness Administration 18 månader 22 januari 2013
24 juli 2013
£8.925
I vissa fall kan man tillgodoräknas ett ämne som ingår i din BA examen. Priset blir då
£7.845


MBA in Marketing

Utbildningen är indelad i tre nivåer, varje nivå består av 6 månader. Man gör examinationerna vid separata tillfällen och får vid varje tillfälle ett Certificate of Achievement och de två första nivåerna ger  ett Post Graduate Certificate  respektive Diploma medan den tredje nivån ger en Master´s Degree.

Inträdeskrav
Avslutad universitetsexamen inom ekonomiområdet. Eller Advanced Diploma ovan kan ge antagning direkt till 2:a året. Engelska nivå B2 eller IELTS 6.0.

Kursinnehåll

 • Marketing
 • Marketing Research
 • Negotiation
 • Marketing Communications
 • International Marketing
 • Consumer Behaviour
 • Sales Force Management
 • Services Marketing
 • Principles of Retailing
UtbildningKurslängdKursstartKurspris
MBA in Marketing 18 månader 22 januari 2013
24 juli 2013
£8.925
I vissa fall kan man tillgodoräknas ett ämne som ingår i din BA examen. Priset blir då
£7.845


MBA in Financial Management

Utbildningen är indelad i tre nivåer, varje nivå består av 6 månader. Man gör examinationerna vid separata tillfällen och får vid varje tillfälle ett Certificate of Achievement och de två första nivåerna ger  ett Post Graduate Certificate  respektive Diploma medan den tredje nivån ger en Master´s Degree.

Inträdeskrav
Avslutad universitetsexamen inom ekonomiområdet. Eller Advanced Diploma ovan kan ge antagning direkt till 2:a året. Engelska nivå B2 eller IELTS 6.0.

Kursinnehåll

 • Accounting
 • Finance
 • Quantitative Methods
 • Credit Risk Management
 • Derivatives
 • Financial Risk management
 • Mergers & Acquisitions
 • Corporate Governance Planning
 • Strategic Planning
UtbildningKurslängdKursstartKurspris
MBA in Financial Management 18 månader 22 januari 2013
24 juli 2013
 £8.925
I vissa fall kan man tillgodoräknas ett ämne som ingår i din BA examen. Priset blir då
£7.845

Kontakta oss för ytterligare information om den utbildning som du är intresserad av!