Start Kursguide Allmäna språkkurser

Allmänna språkkurser

Skriv ut Skicka sidan

Språkkurser utomlands Språkkurser utomlands

Följande kurstyper kan du välja oavsett vilket språk du ska studera på någon av våra språkskolor;
Standardkurs -  Intensivkurs -  Terminskurs -  Individuell undervisning - Kombinerade kurser
 

Standardkurs

Vanligaste kurstypen
Den här kurstypen är den mest populära och genomförs året runt på alla nivåer, från nybörjare till avancerade. Dessa språkkurser innehåller teori och praktik för att utveckla språket inom alla områden för att kunna lyssna och förstå, att muntligt uttrycka sig samt att läsa och skriva.

Moderna inlärningsmetoder
Används för att aktivt och effektivt träna upp kommunikationsförmågan. Lektioner i språket kombineras med aspekter inom den lokala kulturen.

Passar alla åldrar
Denna kurstyp är lämplig för den som vill lära  sig språket i en jämn takt och passar alla åldrar. Minimiåldern är oftast 18 år, ibland 16 år. Genomsnittsåldern vid de flesta språkskolor brukar ligga runt 18-30 år; men det finns även deltagare upp till 65. 

Kurslängd:                        Från 2 veckor 
 
Antal lektioner:                Vanligen 20 lektioner/vecka, förlagda till förmiddagar,eller ibland efter-
                                            middagar (i vissa skolor till ett lägre pris)

Kursstarter:                      Varje måndag vid de flesta språkskolor.

« Till sidans topp

 Intensivkurs

Som standardkursen men intensivare
Denna kurstyp är lika som standardkursen med fokus på de fyra färdigheterna att tala, lyssna och förstå, samt att läsa och skriva, finns på alla nivåer, från nybörjare till avancerade; men du läser fler lektionstimmar per vecka, 25 eller 30 lektionstimmar per vecka.

Kursen är lämplig för dig som
vill ägna en kortare tid till språkstudier, men vill ha en intensivare kurs. Motivationen är ofta något högre hos kursdeltagarna och genomsnittsåldern är oftast något högre. Lektioner på måndag - fredag, på förmiddagar och eftermiddagar.  

Kurslängd:           Från 2 veckor och uppåt.
 
Antal lektioner:   Vanligen 25-30 lektioner/vecka, förlagda till förmiddagar och eftermiddagar.
                           
Kursstarter:        Varje måndag vid de flesta språkskolor om du har grunder i språket.

« Till sidans topp


Terminskurs

Lång standardkurs
Denna kurstyp är lika som standardkursen med fokus på de fyra färdigheterna att tala, lyssna och förstå, samt att läsa och skriva. Den finns på alla nivåer, från nybörjare till avancerade. Enda skillnaden är kurslängden, som oftast är från 12 veckor upp till ett år. De flesta språkkurser är godkända av CSN för studiemedel.

En lång standardkurs kan vara lämplig för dig som är nybörjare, på en mellannivå eller även om du är på en avancerad nivå och vill nå märkbara resultat. Den kan också vara lämplig som en förberedelse för att ta ett certifikat, se vidare om Examenskurser.

Kurslängd:           Från 12 veckor 
 
Antal lektioner:  Vanligen 20 lektioner/vecka, förlagda till förmiddagar,  
                           
Kursstarter:        Varje måndag vid de flesta språkskolor om du har grunder i språket.


Individuell undervisning

Privata lektioner - 1 to 1
Om du snabbt behöver förbättra språkförmågan inför en specifik uppgift – privat eller för ditt arbete – då är individuell undervisning det effektivaste sättet att nå personliga resultat. Du gör ett språktest och en behovsanalys för att  tillsammans med läraren fastställa ditt mål med utbildningen. Du fokuserar helt på din egen uppgift, kommunikationssätt, vokabulär och problem med grammatiken.

Kurslängd:            från 1 vecka

Antal lektioner:    15-30 tim/v

Kursstarter:          varje måndagKombinerade kurser

Grupp och individuellt
En idealisk lösning för dig som vill lära dig språket snabbt och som behöver en speciell inriktning av din språkkurs. Du deltar i en standardkurs i grupp på förmiddagar och tar individuella lektioner på eftermiddagarna, inom områden som är av speciellt intresse för dig. En språkkurs som kan passa dig som behöver använda språket i arbetet. Priset på kursen blir något förmånligare än individuell undervisning.

Liten grupp - Mini grupp
Max ca 4-6 deltagare, här tränar du på de vanligaste ord och uttryck du behöver använda i arbetet; i diskussioner, möten, telefonsamtal, presentationer och liknande situationer. Kurser från 1-3 veckor. Kursen är framförallt avsedd för universitetsstuderande och personer från företag och organisationer som behöver använda språket i arbetet. Det finns även mini-grupper för standardkurs och intensivkurs.

« Till sidans topp