Start Kursguide Examenskurser Franska

Examenskurser Franska

Skriv ut Skicka sidan

Examenskurser Franska Språk och studier utomlands

DELF och DALF - Examen

Diplôme d`Etudes en Langue Française
I franska är det Diplôme d`Etudes en Langue Française som är det oficiellt godkända certifikatet och det är godkänt av det franska utbildningsministeriet. Examinationerna genomförs på olika nivåer.

Varför ska jag välja en examenskurs?
Det är en målinriktad kurs där du förbereder dig att klara examinationen för att få certifikatet DELF eller DALF.  Välj en examinationskurs i franska Certifikatet är internationellt känt och du kan använda det om du söker vidare till universitet i ett fransktalande land. Det är alltid en merit för ditt arbete och användbart att ta med i ditt CV. Certifikatet  är ett bevis på din uppnådda språkfärdighet. Testresultatet gäller hela livet.

Vilka nivåer finns examinationerna på?
Nivåerna på testen finns från elementär nivå till mycket avancerad.

DELF - nivå A1 till A2:    Avsett för elementära nivåer som har grundläggande kunskaper i franska.

DELF - nivå B1 till B2:    Avsett för mellannivåer i språket med god förmåga att kommunicera 
                                          muntligt och skriftligt.

DALF - nivå C1 till C2:   Avsett för avancerade nivåer som kan kommunicera spontant och flytande 
                                          på högsta nivå och inom speciella områden. Nivån krävs för akademiska 
                                          studier.

De kurser och examinationer som är vanligast för svenska deltagare ligger på en mellannivå. Vilken nivå befinner du dig på? Titta på vår nivåskala och gör en egen bedömning.

Vad innehåller den förberedande kursen?
Kurserna utvecklar de kunskaper som behövs för att klara provet med bra resultat. Grammatik, ordförråd, muntliga och skriftliga uttryck, kännedom om den franska kulturen och levnadssättet. Den ger en bra bas för vidare studier samt utvecklar färdigheter och tekniker inför ett examensprov. Du får under kursens gång stöd av lärarna och återkoppling på dina framsteg.

Kursuppläggen varierar mellan skolorna. Beroende på din nuvarande nivå kan du välja kurslängden.

Kurslängder:           Vanligen mellan 8-12 veckor                        
Antal lektioner:       Olika kursupplägg finns, t ex 26 lektioner per vecka eller 30 lektioner per vecka.
     

Examenskurs Kursdatum 2011 Examensdatum 2011

DELF  (nivå A1 - B2)
DALF  (nivå C1 - C2)

Beroende på din nivå väljer du kurslängd och starttiden

Mars, maj, augusti, december
gäller för alla nivåerna