Start Kursguide Examenskurser Engelska

Examenskurser Engelska

Skriv ut Skicka sidan

Språk och Studier Utomlands Språk och studier utomlands

Förberedande examinationskurs
På våra språkskolor kan du förbereda dig för olika examinationer i allmän engelska eller akademisk engelska. Det finns även yrkesinriktade examinationer inom Business, Finance och Law och du hittar information om dessa under Specialinriktade examinationer.

Olika språkkurser finns för att förbereda sig för en examination och de leder till något av följande certifikat

 • Cambridgeexamen, FCE, CAE, CPE Förbered dig inför en examinationskurs i engelska
 • IELTS
 • TOEFL
   

Cambridgeexamen 

Allmän Engelska
Ta en Cambridge-examen och du får ett internationellt bevis på dina kunskaper i engelska!

Cambridge examinationer är kända världen runt inom universitet, näringsliv och organisationer.
De ger resultat som man kan lita på. 


Varför ska jag välja en examenskurs?
Om du vill följa en målinriktad språkkurs där du strävar efter att få ett bevis på din språkfärdighet som är internationell känt. Du kan använda det om du söker vidare till universitet i många länder, bl a Sverige och Storbritannien. Det är alltid en merit för ditt arbete och användbart att ta med i ditt CV.
Du kan välja en förberedande examenskurs för att göra en examination i språket efter avslutad kurs. Som ett bevis på din nivå får du ett certifikat som är ett bevis på din uppnådda språkfärdighet. Testresultatet gäller hela livet.

Ansvariga för examensproven är the University of Cambridge. Proven genomförs av godkända språkskolor i hela världen. De flesta språkskolor vi erbjuder i England, USA, Canada, Australien och New Zealand har förberedande kurser och vissa genomför också examensproven.


Vilken nivå är jag på?

Cambridge examinationer finns för allmän engelska och affärsengelska och genomförs på olika språknivåer, från en hög mellannivå till en avancerad nivå. De språkkurser och examinationer som är vanligast för svenska deltagare ligger på en hög mellannivå till avancerad nivå. Vilken nivå befinner du dig på? Titta på vår nivåskala och gör en egen bedömning. 


Vad innehåller kursen?

Utbildningen som du tar del av i dessa språkkurser förbättrar det allmänna språket och utvecklar färdigheter och tekniker inför ett examensprov. Du får under kursens gång stöd av lärarna och återkoppling på dina framsteg.

Kurslängder:   oftast 10 eller 12 veckor, ibland 8 veckor
Kursstarter:    3-4 gånger per år

« Till sidans topp


Vanligaste examinationsnivåerna

Nedan ser du de vanligaste examinationsnivåerna och kort beskrivning av språkkursen. 
 
FCE
First Certificate in English
En examination på en hög mellannivå (Upper Intermediate), motsvarande nivå B2 i vår nivåskala. Du förbättrar språket avsevärt både muntligt och skriftligt. Du kommer också att lära dig olika tekniker för att klara själva examinationen på ett bra sätt.

CAE
Certificate in Advanced English 
Denna examination är på en avancerad nivå och motsvarar nivå C1 på vår nivåskala. Du fördjupar dina språkkunskaper inom alla områden samt lär dig de olika tekniker för att klara examinationen på bästa sätt. Certifikatet accepteras vid ansökan till vissa utbildningar till universitet i många länder.

CPE
Certificate of Proficiency in English
Den mest avancerade nivån för allmän engelska och motsvarar nivå C2 på nivåskalan. Den är avsedd för dig som nu är på en hög nivå, och vill fördjupa och finslipa dina kunskaper för att kunna fungera effektivt  i de flesta situationer där engelska används. Certifikatet accepteras även vid ansökan till universitet i många länder där denna nivå krävs. 

« Till sidans topp

IELTS & TOEFL      

Akademisk Engelska
Test för ansökan till universitet och högre studier utomlands. Brittiska universitet kan också acceptera resultat från CAE och CPE enligt ovan.

 • IELTS
 • TOEFL
 • Kursinnehåll
 • Kursdatum
   

IELTS
International English Language Testing (testar och anger nivåer från mellannivå och högre)
Examinationen testar och anger resultat i nivåer från mellannivå och högre nivåer. Testet  krävs för vidare studier i Storbritannien, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Malta och Sydafrika. Det är också accepterat av många utbildningar i USA.

IELTS-testet finns i två format; "Academic" och "General Training". För ansökan till studier på universitet rekommenderas "Academic"-testet. Om man behöver testet för arbete, andra studier eller immigration rekommenderas "General Training"-testet.

TOEFL
Test of English as a Foreign Language  (testar och anger nivåer från mellannivå och högre)

TOEFL är det test som gäller för högre studier i USA. Förberedande språkkurser finns, och testet kan tas enligt överenskommelse med den språkskola som genomför testet. Det görs online. Många universitet och college i USA  accepterar idag också resultat från IELTS-test.

Kursinformation för IELTS och TOEFL 
Fokus är att lära olika tekniker för att klara testet. Du får stöd och återkoppling på ditt arbete. Du får göra autentiska test och göra provtest och förbereda dig för alla delar som ingår i testet.
Kurser finns med olika upplägg. 4 veckors intensiva kurser finns med fastställda kursstarter, vanligen den första måndagen i varje månad. Dessa kurser finns bl a i Cambridge, London, Malta, Boston.  Vid vissa skolor kan du kombinera en standardkurs med 5 lektioner/vecka speciell förberedelse inför examinationen, här är det startdatum varje måndag. Finns i London, Brighton och Oxford. 


 « Till sidans topp