Start Kursguide Examenskurser Italienska

Examenskurser Italienska

Skriv ut Skicka sidan

Språk och studier utomlands Språk och studier utomlands

Förberedande examinationskurs italienska
När det gäller att ta en examen som bevisar kunskaper i italienska som ett främmande språk är det framförallt två certifikat som man väljer mellan.

CILS - CELI - PLIDA - ExamenFörbered dig att klara av examinationen i slutet av kursen

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera. Det är godkänt av il Ministero degli Affari Esteri. Certifikatet utfärdas av Universitá per Stranieri di Siena. Certifikatet är internationellt erkänt.
 
CELI - Certificazione della Lingua Italiana - är namnet på den andra examinationen. Certifikatatet utfärdas av Universitá per Stranieri di Perugia. Även detta är erkänt internationellt. 

Varför ska jag välja en examenskurs?
Det är en målinriktad kurs där du förbereder dig att klara examinationen för att få certifikatet  CILS eller CELI. 
Certifikaten är internationellt kända och du kan använda det om du söker vidare till universitet i Italien. CILS på nivå 2 är godkänt för studier på universitet. Det är alltid en merit för ditt arbete och användbart att ta med i ditt CV. Certifikaten är ett bevis på din uppnådda språkfärdighet. Examinationerna bygger på den språkskala som fastställts av Europarådet. Testresultatet gäller hela livet. 

Man kan även ta ett certifikat med speciell inriktning på affärsspråk, tekniskt språk eller i syfte att använda språket i arbete inom hotell och restaurang.

Vilka nivåer finns examinationerna på?
Nivåerna på testen finns enligt följande

CILS

4 nivåer
CILS test täcker fyra nivåer: 1, 2, 3 och 4. Varje nivå testar alla fyra färdigheterna i språket och analyserar strukturen i kommunikationen.

CILS 1 - motsvarar nivå B1
CILS 2 - motsvarar nivå B2 (godkänt för universitetsstudier)
CILS 3 - motsvarar nivå C1
CILS 4 - motsvarar nivå C2
 

CELI

5 nivåer
CELI testar fem nivåer. Även detta test är anpassat till Europarådets nivåskala och testar alla fyra färdigheter i språket. Testresultat kan fås från låg mellannivå A2.

CELI 1 - motsvarar A2
CELI 2 - motsvarar B1
CELI 3 - motsvarar B2
CELI 4 - motsvarar C1
CELI 5 - motsvarar C2

Vilken nivå befinner du dig på? Titta på vår nivåskala och gör en egen bedömning. 

Vad innehåller den förberedande kursen?
Kurserna utvecklar de kunskaper som behövs för att klara provet med bra resultat. Grammatik, ordförråd, muntliga och skriftliga uttryck, kännedom om den italienska kulturen och levnadssättet. Den ger en bra bas för vidare studier samt utvecklar färdigheter och tekniker inför ett examensprov. Du får under kursens gång stöd av lärarna och återkoppling på dina framsteg. Undervisningen är inriktad på att kunna kommunicera i olika sammanhang på italienska.

Kursuppläggen varierar mellan skolorna. Beroende på din nuvarande nivå kan du välja kurslängden.

Kurslängd:     Vanligen mellan 6-12 veckor. Ett alternativ är att läsa 5 lektioner per vecka  under 6 
                          veckor som ett komplement till en standardkurs. Ett annat alternativ är att läsa
                          en examenskurs med 20 lektioner per vecka under 12 veckor varav 8 veckor är 
                          allmän språk och 4 är speciellt förberedelse för examinationen. Kontakta oss för 
                          frågor om val av kurs och kursängd.     

Examenskurs Examenstider

CILS  (nivå B1 - C2)
CELI  (nivå A2 - C2)

Kursstarter anpassas till examinationerna och kursval.
6 eller 12 veckor före examen.

Juni och December
Juni och November