Start Kursguide Examenskurser Spanska

Examenskurser Spanska

Skriv ut Skicka sidan

Examinationskurs i spanska  Språk och studier utomlands

Förberedande examinationskurs i spanska
På våra skolor i Spanien kan du förbereda dig för att ta en examen och få ett officiellt godkänt certifikat i spanska. DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera heter det och finns för närvarande på tre nivåer. Det är godkänt av det spanska utbildningsministeriet och administreras av Instituto Cervantes.

DELE - Examen

Vilka nivåer finns examinationerna på?
Det finns på tre nivåer. Ett nytt certifikat på en lägre elementär nivå kommer också snart.Förbered dig för att klara en examination i spanska

DELE  Inicial:               nivå B1 
DELE  Intermedio:      nivå B2
DELE  Superior:          nivå C2

Varför ska jag välja en examenskurs?
Det är en målinriktad kurs där du förbereder dig att klara examinationen för att få certifikatet DELE. Certifikatet är internationellt erkänt och du kan använda det om du söker vidare till universitet i ett spansktalande land. Det är alltid en merit för ditt arbete om du behöver använda spanska i ett framtida arbete och användbart att ta med i ditt CV. Certifikatet  är ett bevis på din uppnådda språkfärdighet. Testresultatet gäller hela livet.

Vilken nivå ska jag välja?
Du kan se på vår nivåskala där du  kan identifiera din egen nivå på ett ungefär. Du bör vara på en mellannivå för att klara DELE Inicial.

Vad innehåller den förberedande examinationskursen?
Vid våra skolor i Spanien kan du gå en förberedande kurs. Kurserna utvecklar de kunskaper som behövs för att klara provet med bra resultat. Grammatik, ordförråd, muntliga och skriftliga uttryck, kännedom om den spanska kulturen och levnadssättet. Den ger en bra bas för vidare studier samt utvecklar färdigheter och tekniker inför ett examensprov. Du får under kursens gång stöd av lärarna och återkoppling på dina framsteg.

Kursuppläggen varierar mellan skolorna. Beroende på din nuvarande nivå kan du välja kurslängden.  Du kan komplettera med en allmän språkkurs om du börjar på en låg språknivå.

Kurslängd:           Vanligen 4 eller 10 veckor                          

Antal lektioner:   Olika kursupplägg finns, t ex 26 lektioner per vecka eller 30 lektioner per vecka.
                                Vanligen en Standardkurs med 20 lektioner per vecka + examensförberedelse 
                                med 5 eller 10 lektioner per vecka.

ExamenskursKurslängderExamenstider

DELE
Certificado Inicial
Certificado Básico
Certificado Superior

April, maj, juli, oktober

Kurslängder:
(alla kurser)
4 veckor (intensiv)
8 veckor
10 veckor

 Maj, augusti, november