Start Kursguide Examenskurser Tyska

Examenskurser Tyska

Skriv ut Skicka sidan

Examenskurser i tyska språk och studier utomlands

Goethe Zertifikat - Test DaF - Test Deutsch als Fremdsprache - DSH


Förberedande examinationskurs i tyska
När det gäller att ta en examen som bevisar kunskaper i  tyska som ett främmande språk är det framförallt dessa certifikat som man väljer mellan. De ör officiellt erkända och internationellt väl kända examinationer i det tyska språket. förberedande examinationskurs i tyska

Varför ska jag välja en examenskurs?
Det är en målinriktad kurs där du förbereder dig att klara examinationen för att få något av certifikateten Goethe Zertifkat eller TestDaF. Certifikaten är internationellt kända och du kan använda det om du söker vidare till universitet i Tyskland. Goethe certifikat på nivå C1 eller TestDaF på nivå C1 är godkäna för studier på universitet. Det är alltid en merit för ditt arbete och användbart att ta med i ditt CV. Certifikaten är ett bevis på din uppnådda språkfärdighet. Examinationerna bygger på den språkskala som fastställts av Europarådet. Testresultatet gäller hela livet. 

Man kan även ta ett certifikat med speciell inriktning på affärsspråk. Där finns testet PWD - Prufung Wirtschaftsdeutsch International eller WiDaf - Test Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft.

Vilka nivåer finns examinationerna på?
Nivåerna på testen finns enligt följande nedan - examinationer ges 6ggr per år

  • Zertifikat Deutsch  - nivå B1 (ZD)
  • Goethe Zertifikat  - nivå B2
  • Goethe Zertifikat  -  nivåC1 (ZMP)  godkänt för universitetsstudier
  • TestDaF - nivå C1   godkänt för universitetsstudier såsom DSH
  • Goethe Zertifikat - nivå C2 (ZOP)

Vilken nivå befinner du dig på? Titta på vår nivåskala och gör en egen bedömning. 

Vad innehåller den förberedande kursen?
Kurserna utvecklar de kunskaper som behövs för att klara provet med bra resultat. Grammatik, ordförråd, muntliga och skriftliga uttryck, kännedom om den ityska kulturen och levnadssättet. Den ger en bra bas för vidare studier samt utvecklar färdigheter och tekniker inför ett examensprov. Du får under kursens gång stöd av lärarna och återkoppling på dina framsteg. Undervisningen är inriktad på att kunna kommunicera i olika sammanhang på tyska.

Kursuppläggen varierar mellan skolorna. Förberedande kurser ges före vare examination.

Kurslängd:          Vanligen 4 veckor. 30 lektioner per vecka med kombination av allmän språk + 
                               förberedande för examinationen.

Kontakta oss för frågor om val av kurs och kursängd.            

Examenskurs Kursdatum 2011 Examensdatum 2011

Zertifikat Deutsch  - nivå B1
Goethe Zertifikat  -  nivå B2
Goethe Zertifikat  -  nivåC1
Goethe Zertifikat - nivå C2
-----------------------------------

TestDaF

 

Kursstarter anpassas till examinationerna och kursval.

4 veckor före examen.

Februari, april, juni, augusti, oktober, december


______________________

Februari, april, juni, juli, september, november