Start Kursguide Specialinriktade kurser

Specialinriktade Kurser i Engelska

Skriv ut Skicka sidan

Språkkurser, språkutbildningar, yrkesinriktade examinationer i engelska inom business, finance och law Yrkesinriktade examinationer

Yrkesinriktade examinationer
På våra skolor kan du också förbereda dig för olika yrkesinriktade examinationer på engelska inom Business, Finance och Law.

Se de olika examinationerna nedan:Språkkurser, språkutbildningar, lär dig språket på plats


ILCE

ILEC - International Legal English Certificate
Denna examination bedömer nivån på engelska på en hög mellannivå och avancerad nivå. Testet har tagits fram av University of Cambridge för arbetsgivare för rekrytering och jurister som behöver använda engelska i ett professionellt sammanhang. Examinationen testar både muntlig och skriftlig förmåga av att använda engelska internationellt i kontakter med klienter och samarbetspartners.

Förberedande kurs för ILEC Certificate 
International Legal English with Cambridge ILEC Preparation
Dena kurs är avsedd för dig som studerar juridik på universitetet eller precis börjat arbeta, kursen vänder sig till avancerade studenter med en hög mellannivå i språket.  Denna kurs förbereder dig att ta ILEC Certificate både muntligt och skriftligt. Kursens test ligger på nivå B1 (hög mellannivå) och nivå C1 (avancerad nivå).
Huvudfokus i kursen är kommersiell lag, vad gäller företag, kontrakt, intellektuellt kapital m.m.

Passar kursen dig?
Den bör passa dig om du är på en hög mellannivå i engelska och behöver använda språket i kommunikation både muntligt och skriftligt inom det juridiska området.

Kurslängd
Antal lektioner
Kursstart 2011
Examensdatum
4  veckor
28 lekt per vecka
18 april - 13 maj, 2011
22 augusti - 16 september, 2011
24 oktober - 18 november, 2011
14 maj
17 september
19 november

« Till sidans topp

ICFE

ICFE - International Certificate in Financial English
Denna examination bedömer nivån på engelska på en hög mellannivå och avancerad nivå. Testet har tagits fram av University of Cambridge för de som arbetar inom ekonomi eller finansområdet och som behöver använda engelska i ett professionellt sammanhang. Examinationen testar både muntlig och skriftlig förmåga av att använda engelska internationellt.

Examinationen tar upp områden såsom:

  • Financial reporting
  • Insurance
  • Banking
  • Company financial strategy
  • Risk assessment and analysis
  • Acquisitions and mergers.


Förberedande kurs för ICFE Certificate

International Financial English with Cambridge ICFE preparation
Kursen är avsedd för dig som studerar eller arbetar inom ekonomi eller finansområdet. Den förbereder dig att förbätra den engelska som används inom dessa områden som nämns ovan. Den tar upp finansiell terminologi och ur man använder den på ett korrekt sätt. Man går också igenom tekniker och strategier för att vara förberedd inför examinationen.

Passar kursen dig?
Den bör passa dig om du är på en hög mellannivå i engelska och behöver använda språket i kommunikation både muntligt och skriftligt inom det ekonomiska och/eller det finansiella området.

Kurslängd
Antal lektioner
Kursstart 2011
Examensdatum
4  veckor
 28 lekt per vecka
18 april - 13 maj, 2011
24 oktober - 18 november, 2011
14 maj
19 november

« Till sidans topp

BEC


BEC - Business English Certificates
Denna examination bedömer nivån på engelska på tre nivåer; mellannivå, en hög mellannivå och avancerad nivå. Testet har tagits fram av University of Cambridge för de som behöver använda engelska i arbetet. Dessa certifikat är internationellt mycket väl kända och används av många stora företag och organisationer för att bedöma språkkunskaper. Examinationen testar både muntlig och skriftlig förmåga av att använda engelska internationellt i vanliga arbetssituationer. Examinationen tar upp områden såsom: att tala i telefon, skriva email, skriva rapporter, ta emot besökare, delta i möten, m.m.
 
Förberedande kurser för BEC Vantage och BEC Higher
Kurserna vänder sig til dig som studerar på universitet eller arbetar och behöver använda engelska i dina internationella kontakter i arbetet. Kurser finns på nivåerna B1 till C1 och förbereder för att klara examinationen. Innehållet tar upp arbetssituationer som nämns ovan och bygger upp säkerheten i att använda engelska i ditt yrke. Man går igenom ord och utryck för presentationer, möten, ekonomi samt förbereder tekniker och strategier för att klara examinationen.
 

Passar kursen dig?
Den bör passa dig om du är på en mellannivå  eller högre i engelska och behöver använda språket i kommunikation både muntligt och skriftligt i ditt arbete. Ett Business English Certificate är en mycket bra merit att visa upp när du söker nytt arbete eller att ta med i sin CV. Olika kursupplägg finns. Ett exempel är gå enligt nedan: 20 lekt med allmän engelska + 4  eller 10 lekt med BEC examensförberedelse per vecka. Man kan ta en längre kurs före i allmän engelska.

Kurslängd
Antal lektioner
Kursstart 2011
Examensdatum
4 eller 6  veckor
30 lekt per vecka
BEC 4 veckorskurs:
28 feb 25 mars
31 maj - 24 juni
31 oktober - 25 november

Ex. på kurstider för skolan i Chester
25 mars
24 juni
30 nov

« Till sidans topp