Start Kursguide Yrkesverksamma/Företag

Intensivkurser i språk för företag

Skriv ut Skicka sidan
sprakresa foretag engelska 

Språk och kommunikation för företag och yrkesverksamma 

Hitta intensivkurser för att utveckla dina språkfärdigheter för arbetet i landet där det talas!

Behöver du använda ett främmande språk i ditt arbete?
Behöver du använda ett främmande språk i ditt arbete? Har du fått förändrade krav i din yrkesroll på att kunna kommunicera på engelska/ italienska/ franska/spanska eller tyska? Eller har du kanske just börjat ett nytt jobb där du förväntas kunna delta i möten, samarbeta i internationella team, diskutera och/eller ge presentationer på engelska? Då kan en utbildning – kort eller längre – i landet där språket talas ge dig den säkerheten för att du ska klara av det på bästa sätt. 

Vi har speciell kompetens inom detta område, då en av oss ansvarat för språkkunskaper för anställda inom Ericsson-koncernen under en lång period. Det innebar bl.a. samarbete med skolor utomlands för utveckling av behovsanpassade utbildningar.

Skolor speciellt anpassade för yrkesverksamma
Vi har ett mångårigt samarbete med några av de bästa skolorna med professionella lärare och utbildningar speciellt anpassade för företag och yrkesverksamma. Du får gärna ta del av våra erfarenheter och vi kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din egen eller organisationens utveckling.  

Kurser för olika yrkeskategorier
Kurser finns för olika yrkeskategorier – t ex tjänstemän, administratörer, executives, tekniker, specialister, marknadsförare, utlandsanställda; inom näringsliv, organisationer och offentlig förvaltning; från mellannivå till högsta ledning, där behov finns att kommunicera på ett annat språk.

Effektiva och intensiva kurser
Oftast är en kort och intensiv utbildning den vanligaste kursformen. Du kommer då över den tröskel som gör att du förstår det talade språket mycket bättre, du aktiverar dina tidigare passiva kunskaper och bygger på med nya uppdaterade ord och uttryck. Du kommer att känna större självförtroende när du använder språket och uttrycker dig mer nyanserat.

Dessutom ger en kurs i landet där språket talas mycket mer, du tar del av kulturen, maten, möter nya människor – och allt detta stimulerar och motiverar för att lära mer och att lära lättare! 

VI HJÄLPER DIG I DITT VAL
Vi hjälper dig i ditt val, med råd om lämplig skola och kurs samt med anmälan till kurs och inkvartering och övriga kontakter och information före kursstart. Före kursstart brukar vi ge dig en behovsanalys och eventuellt ett språktest.