Start Nivåskala

Nivåskala

Skriv ut Skicka sidan

Nivåskala

Nivåskala för bedömning av språkfärdigheter
Språkskolor i Europa följer en gemensam bedömningsskala av språknivåer som ursprungligen
har tagits fram av Europarådet. Avsikten är att vi alla ska ha en gemensam skala att hänvisa till
när vi anger en språknivå. Det kan t ex gälla testresultat, grupplacering, nivå på en kurs, val av utbildningsmaterial. Du kan själv med hjälp av skalan grovt hitta din nivå. Ett språktest hjälper till
att fastställa språknivån lite mer exakt.

Europarådets nivåskala

A1 - Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.
 
A2 - Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själva, min familj och mitt arbete. 
 
B1 - Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter. 
 
B2 - Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation. 
 
C1 – Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål. Jag kan uttala mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar. 
 
C2 - Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi).