Start Student/vuxen Inför din Språkresa Att lära sig ett språk

Att lära sig ett språk på plats

Skriv ut Skicka sidan
Studera språk utomlands Studera språk utomlands

Här nedan kan du läsa vad det innebär att lära sig ett nytt språk och lära sig språket på plats samt vad Alta hjälper dig med i ditt val av kurs och skola, vad du kan förvänta dig av din språkresa och tips på hur du kan få ut det mesta av din språkkurs.


Vilket språk vill du läsa? Engelska, Spanska, Italienska, Franska, Tyska, Portugisiska,
Kinesiska, eller Ryska

Att studera utomlands
Det är utvecklande på många sätt – du lär dig ett nytt språk och du tar del av en ny kultur; du möter nya människor från andra delar av världen, internationella möten som ger nya vänner!
 
Språkutbildningar utomlands, att studera ett språk utomlands, språkresa, språkkurs, lär dig språket på plats, hitta din språkkurs med AltaOavsett din ålder
Ger dessa upplevelser en ny dimension i livet. Är du ung kan det vara det första steget ut i livet på egen hand - ett steg som ger nya erfarenheter, nya kunskaper och en större självständighet. Erfarenheter som är meriterande inom de flesta områden i det framtida arbetslivet.
 
Du som studerat utomlands tidigare vet vad det innebär; att nya kunskaper, upplevelser och möten med människor väcker lusten att ständigt lära och utvecklas!
 
ALTA hjälper dig
Här kommer ALTA in i bilden. För att du ska få en lyckad upplevelse och utbildning hjälper vi dig att matcha just dina önskemål och förväntningar mot det stora utbud som finns.

Det är många aspekter att tänka på – en skola/kurs kan vara perfekt för dig – men inte vara lämplig för en annan person. Olika skolor passar olika människor med olika krav, ålder och inriktning. I den processen finns vi med goda råd, nya förslag, koll på kostnaden och praktisk information. Vi är skolornas förlängda arm här i Sverige och besvarar dina frågor – stora som små.

Vi hanterar information, anmälan, bekräftelse, betalningar och ev. studiemedelsansökan. Resan bokar du själv, men vi kan ge dig råd om resväg och transporter och ev. hämtning vid flygplats.
 
Vi är övertygade om att den effektivaste språkträningen får du om du:
  • Reser själv - inte tillsammans med en grupp svenskar.
  • Deltar tillsammans med kursdeltagare från andra delar av världen.
  • Deltar i aktiviteter tillsammans med övriga internationella deltagare
  • Får möjlighet att kommunicera med lokalbefolkningen på orten.
  • Bor i en värdfamilj under din utbildning. 
 
En lång process
Att lära sig ett språk är som du säkert känner till en lång process. Många faktorer påverkar inlärningen t ex dina utbildningserfarenheter, tidigare studier i andra språk, vilket resultat du vill uppnå, orsaken till att du vill läsa språket, hur motiverad du är eller när du ska använda språket.
 
Lär dig språket på plats samtidigt som du lär känna landet där du vistas, språkresa, språkkurs, studera utomlandsFörbättra dina språkkunskaper
Det finns också många olika metoder för språkinlärning som tillämpas för att underlätta inlärningen. Ofta används en blandning av olika metoder. Vanligast är den kommunikativa metoden som fokuserar på att just kunna kommunicera på språket. Man utgår t ex från olika situationer som man ska använda språket i och lär sig bl a ord och uttryck i ett sammanhang.
 
Ett av de mest effektiva sätten att förbättra sina språkkunskaper på är att gå en utbildning i landet där språket talas. Under en språkkurs fokuserar du framförallt på att förstå och tala språket, och även att läsa och skriva. Just genom att du stimuleras av omgivningen och får praktisera språket mer direkt i en mer naturlig omgivning gör att inlärningen sker snabbare. Dessutom får du ta del av landets kultur, traditioner och levnadssätt, vilket öppnar fler sinnen för att ta till sig det nya.

Cross-cultural awareness
Att lära sig et nytt språk innebär också att förstå den kulturella innebörden av orden. I orden finns en ny uppsättning av kulturella normer som är invävda i språket. Dessa normer och bakomliggande värderingar är viktiga att lära sig att tolka och förstå. I kommunikationen på det nya språket underlättas då många missförstånd.
 
Få ut det mesta av din språkkurs
För att få fullt utbyte av en språkträning utomlands bör man ha inhämtat de grundläggande kunskaperna i språket! Det är bra att före avresa se till att man i bagaget minst har med sig:
 
  • Några hundra ord
  • Ett antal uttryck och fraser
  • Frågeord; som När? Var? Hur?
  • Viss grammatisk insikt, såsom tempusformer.
 
Repetera gärna i en tidigare kursbok du använt. Ta gärna med en liten ordbok till kursen. Åk helst ensam till en språkkurs. Då kan du lättare koncentrera dig på språket du ska lära dig. För att få språkträningen så effektiv som möjligt bör du undvika att umgås med andra svenskar.
 
Vid de flesta skolor vi rekommenderar finns endast ett fåtal svenskar. Fördelningen av olika nationaliteter vid engelska skolor brukar generellt vara ca 50% från Europa, därav ca 5% från Skandinavien.