Start Studiemedel CSN

Studera med Studiemedel

Skriv ut Skicka sidan

Språkresor och Studier Utomlands 

Ansökan om Studiemedel
Många av våra studenter finansierar sina språkresor med studiemedel från CSN, nedan kan du läsa vad CSN kräver för att du ska bli beviljad studiemedel och hur mycket du kan låna beroede på vilket land du åker till. På CSNs hemsida kan du följa uppdaterade förändringar och mer detaljerad information. 

Det är bra att vara ute i god tid med sin ansökan till CSN då det ibland kan ta lite tid om det är många som söker!


Hur ansöker jag om studiemedel?

Du gör din ansökan om studiemedel online på CSNs hemsida, detaljerad information om hur du går till väga finner du på CSNs hemsida: www.csn.se

Din "ansökan om studiemedel" måste kompletteras med "Språkblanketten", denna blankett skickas till CSN från språkskolan och intygar att du ska studera där.
Kontakta oss om du behöver hjälp att fylla i din ansökan till CSN!


Var kan jag studera för att få studiemedel?

Europeiska språk i Europa
För att få studiemedel måste du enligt CSN läsa europeiska språk i Europa. Om du ska läsa spanska får du studiemedel om du läser det i Spanien och när det gäller engelska kan du läsa det i Storbritannien eller på Malta. CSN kan göra vissa undantag om man har speciella själ. Vill du läsa kinesiska, japanska eller ryska är det också berättigat till studiemedel för att studera i Kina, Japan respektive Ryssland.

Ska du läsa på ett universitet eller College kan du bli beviljad studiemedel för en språkkurs utanför Europa för att förbereda studierna - detta i direkt anslutning till utbildningen. 

De flesta regler för att få studiemedel är desamma som för studier i Sverige och utomlands, men det finns vissa skillnader.

« Till sidans topp

 

Vad krävs för att bli beviljad studiemedel?

Kraven för att få studiemedel för språkstudier utomlands är:

 • Heltidsstudier som måste pågå i minst 3 veckor. Kursen ska bestå av 20 lektionstimmar/vecka.
   
 • Gymnasiekompetens eller annan behörighet för högskolestudier, dvs 90 % godkänt av ditt betyg 
     från gymnasiet och godkänt i kärnämnerna matte, svenska och engelska.

 • Kursen måste avslutas med ett kunskapsprov. (Nästan alla kurser gör det.)

 • Skolan ska vara godkänd för studiemedel (alla våra skolor är godkända.)

 • Du måste vara närvarande 80% av kurstiden.

 • Språkstudierna ska genomföras i Europa om det är ett europeiskt språk.

 • Från och med att du fyller 45 begränsas din rätt till studiemedel, fram till du fyller 54 kan du söka 
     bidragsdelen 699:- per vecka.  

 • Du måste vara anmäld på skolan innan CSN kan hantera din ansökan.

« Till sidans topp

 

Hur mycket kan jag låna av CSN?

Lån, merkostnadslån och bidrag
Studiemedlet består av 3 delar; en lånedel och en bidragsdel + en lånedel som ska täcka merkostnader för undervisningsavgiften. Du kan även låna till resa och försäkring under studietiden.

Du behöver inte låna alla delar utan du väljer själv hur mycket av studiemedlet som du vill söka och hur många veckor. Om du vill, kan du enbart ansöka om att få bidragsdelen, som du inte behöver betala tillbaka.

Hur mycket du får låna varierar från land till land eftersom levnadsomkostnaderna är olika. Men bidraget är detsamma.  Merkostnadslånet beror på kursavgiften men maxbeloppet som du kan låna är 1.350:- per vecka för alla länder.

Se nedan studiemedelbelopp för de vanligaste länderna, angivet per vecka:
I det totala beloppet till höger har vi inkluderat studielånet, bidrag och merkostnadslån.
Studielån:                Beroende på land
Bidrag:                     705:-/vecka
Merkostnadslån:     1.350:-/vecka. 
Du kan låna för en tur-och-returresa och försäkring, se CSN´s ansökningsblankett eller  hemsida.
  
Obs! D
en 1 juli 2015 ändras reglerna. Då blir studiemedelsbeloppet samma för alla länder. Se gärna CSNs hemsidan för mer infirmation. 

Dessa uppgifter nedan gäller för höstterminen 2014 

Land

Studielån per vecka

Totalt belopp, ink bidrag & Merkostnadslån per vecka
Frankrike 2.400:- 4.455:-
Irland 2.600:- 4.655:-
Italien 2.750:- 4.805:-
Malta 1.950:- 4.005:-
Spanien 1.900:- 3.955:-
Storbritannien 2.300:- 4.355:-
Tyskland 1.400:- 3.455:- 

Se här CSNs information om studiemedelsbelopp utomlands, gäller hösten 2014

Kontakta oss om du vill ha hjälp att räkna ut hur mycket du får i studiemedel!

 « Till sidans topp


Hur går jag tillväga för att söka studiemedel?

Detta är de olika stegen när du anöker om studiemedel:

 1. Är jag behörig för studiemedel?
 2. Anmäl dig till språkkursen hos ALTA
 3. Gör din ansökan om studiemedel på CSNs hemsida
 4. Språkblanketten skickas in till CSN från skolan som intygar att du ska studera vid språkskolan
 5. Avvakta information från CSN
 6. Gör studieförsäkran
 7. Studiemedlet betalas ut 

Är jag behörig för studiemedel?
Det är viktigt att du hör med CSN innan du anmäler dig till en kurs/utbildning att du är berättigad att söka studiemedel och att du har grundläggande behörighet.

Anmäl dig till språkkursen hos ALTA
Der är bra om du anmäler dig till språkkursen/utbildningen innan du skickar din ansökan om studiemedel till CSN så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt med din ansökan.

Gör din ansökan om studiemedel till CSN
Du gör din ansökan online på CSNs hemsida. Har du aldrig sökt studiemedel tidigare måste du bifoga ditt slutbetyg från gymnasiet, har du haft studiemedel tidigare finns dina betyg registrerade hos CSN och du behöver inte skicka in dem på nytt. Har du kompletterat något betyg som CSN inte har skickar du in det med din ansökan. 

Språkblanketten skickas in till CSN från språkskolan
Språkskolan/ALTA kompletterar din ansökan med "språkblanketten" som vi får från skolan där du är anmäld som ett bevis på att du har blivit antagen till kursen/utbildningen.

Avvakta information från CSN
När språkblankett och din ansökan är registrerade hos CSN kan de börja handlägga din ansökan. Du kommer sedan att få ett besked per post eller på “Mina sidor” på CSNs hemsida.

Gör studieförsäkran
Studiemedlet betalas ut när du har gjort en studieförsäkran, information om hur du gör en studieförsäkran finns i informationen CSN har skickat till dig.

Studiemedlet betalas ut 
Ditt studiemedel betalas ut ca 3 till 4 veckor innan kursstart. Det är bra att vara ute i god tid. 

Det är endast CSN som kan ta ett beslut om ditt studiemedel, vi på ALTA kan inte påverka CSNs beslut. Om det skulle uppstå något problem eller din ansökan har blivit felaktigt hanterad kan vi försöka hjälpa dig på bästa sätta för att få den godkänd.  

För mer detaljerad information om ditt studiemedel, kontakta CSN:
Hemsida: www.csn.se
Tel. 0771-276 000

Andra sätt att finansiera sina studier på, kan vara att ta ett lån från banken eller att söka stipendium.

« Till sidans topp